Скални манастири

В света, както и у нас има множество скални манастири, повечето от които са недействащи в наши дни.

У нас най-много са скалните манастири по поречието на река Русенски Лом. Басарбовският манастир е единственият действащ скален манастир в България, а Ивановският скален манастир, който отстои на около 25км. от Басарбовския, е включен списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО заради стенописите в скалната църква “Св. Богородица”.

Източник: Бългрските манастири

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/489_attach_3813_normal.jpg